Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltétélek:
A szolgáltató
1. A http://www.cipoplaza.hu online webáruház a MONTONELLI Fashion Group Zrt. üzemeltetésében van (továbbiakban:"szolgáltató").
2. A szolgáltató cég neve:MONTONELLI Fashion Group Zrt.
3. A szolgáltató székhelye:3200 Gyöngyös, Batsányi u.9.
4. A szolgáltató levelezési címe:1139 Budapest, Teve utca 60.

 

Termékcserével kapcsolatban kérjük töltsd ki az alábbi űrlapunkat és ügyfélszolgálatunk visszajelez munkanapon 24 órán belül a további teendőkről: Kitöltöm a termék csereigény űrlapot >>

Ha el szeretnél állni a megrendelt termék(ek)től, kérjük töltsd ki az alábbi űrlapunkat és ügyfélszolgálatunk visszajelez munkanapon 24 órán belül a további teendőkről: Kitöltöm a termék elállás űrlapot >>

Az elállás fogalma: Ha a kiválasztott cipővel mégsem vagy elégedett, mi 14 munkanapon belül indoklás nélkül visszafizetjük az árát miután a sértetlen és nem használt termék eredeti dobozában visszaérkezett raktárunkba. A visszaküldés költsége elállás esetén Téged terhel. A terméket minden esetben a Montonelli Fashion Group Zrt. címére kell visszaküldeni. A pontos cím: Montonelli Zrt. Budapest, 1139, Teve utca 60.

Elállás esetén az ingyenes visszaszállítás módja:

Az átvétel napját követő munkanap 14.00 óráig email-ben vagy az elállás űrlapján jelezd, ha bármilyen okból nem felel meg a termék, ezt követően mi küldünk futárt a termékért.

Amennyiben a termék sértetlen, eredeti csomagolásában van és nem használt, cégünk a termék visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül visszautalja a teljes vételárat bankszámlaszámodra (természetesen az utalási költséget is cégünk fedezi, tehát a számládon a teljes vételár hiánytalanul meg fog jelenni)! Visszautalás kizárólag bankszámlaszámra történik.  Az eredeti rendelésed kiszállítási módjától függetlenül minden esetben a GLS futárszolgálat hozza el a nem megfelelő terméket.

Egyéb reklamációkkal és rendelésekkel kapcsolatban (pl: esetleg nem kaptad még a terméket), kérjük töltsd ki az alábbi űrlapunkat és ügyfélszolgálatunk visszajelez munkanapon 24 órán belül a további teendőkről: Kitöltöm az általános reklamációs űrlapot >>

A szolgáltatás igénybevétele:
1. A megrendelések leadása a cipoplaza.hu internetes webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://www.cipoplaza.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A szerződéskötés csak magyar nyelven lehetséges.
2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja.
3. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre elektronikus levélben van lehetőség. A felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő, terméktípustól függően a megfelelő jogszabály által meghatározott ideig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az ügyfél a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
4. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26). kormányrendelet tartalmazza.
A 45/2014. (II 26.) korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 12 hónapig gyakorolhatja.
5. Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, mely a blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyítható.
6. Ellállás esetén a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a MONTONELLI Fashion Group Zrt. webáruház központjába 1158 Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 60. és cégünk 14 napon belül visszatéríti Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, illetve a teljesítéssel felmerülő fuvarköltséget is.
7. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
8. Elállás esetén a MONTONELLI Fashion Group Zrt. követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
9. Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. 14 napos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljának teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik cégünknek a Montonelli Fashion Group Zrt-nek.
10. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.
11. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
12. A MONTONELLI Fashion Group Zrt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
13. A szolgáltató nem vállal felelősséget az önhibáján kívüli esetleges rendelés nem teljesítésből, késésből, a szolgáltatás leállásából vagy üzleti és/vagy magántermészetű információk elvesztéséből, ill. egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
14. A Társaság a Honlapon történő ajánlattétel útján jogosult a Termékek értékesítésére vonatkozóan ún. csomagakciókat meghirdetni. Csomagakció alatt olyan akciókat kell érteni, amelynek esetében a Társaság két vagy több Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetén a csomagban található meghatározott egy vagy több Termékre árengedményt biztosít. Az irányadó jogszabályok és az ÁSZF kicserélésre és elállási jogra vonatkozó rendelkezéseit a Társaság által meghirdetett csomagakciók esetén a jelen pontban meghatározott alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. Csomagakció esetén, amennyiben a csomagban értékesített Termékek közül bármelyik esetében kicserélésre kerül sor, úgy a Társaság minden esetben az adott kicserélésre kerülő Termék rendelkezésre álló szín és méret választékából biztosít csere Terméket. Amennyiben a Fogyasztó a csomagakcióban megvásárolt Termékek valamelyike vagy bármelyike tekintetében elállási jogával él, úgy a szerződéstől történő (részleges) elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – az elállással érintett Termék(ek) visszaküldése feltételével – a Szolgáltató köteles a Fogyasztónak az elállással érintett Termék ellenértékét visszatéríteni. A visszatérítendő ellenszolgáltatás összege minden esetben a csomagban értékesített Termékek közül az elállással nem érintett Termék(ek) összesített ellenértékéhez igazodik, azaz a Társaság a csomagakcióban értékesített teljes akciós csomagárának összegéből levonja a megtartott termékek ellenértékét és az így megkapott különbözetet köteles a Fogyasztónak visszatéríteni.
15. Békéltető testülethez fordulás esetén az illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel:061 488-2131061 488-2131